Na podstawie art. 9 ust.2 Ustawy z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm) na wniosek Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wojewoda Podlaski Rozporządzeniem Nr 24/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. wprowadził zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości w gm. Czeremcha i Kleszczele (tj. od znaku granicznego 264 do znaku granicznego 303).

ZNAJDUJĄ SIĘ PAŃSTWO W REJONIE OBJĘTYM POWYŻSZYM ZAKAZEM
Złamanie „ZAKAZU WEJŚCIA NA PAS DROGI GRANICZNEJ” grozi grzywną do 500zł.

image016