Niezastosowanie się do zakazu wejścia na pas drogi granicznej jest wykroczeniem z art. 54 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny do 500 zł.