Narodowy Spis Powszechny Ludnści i Mieszkań 2021

Plakat informujący "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"