Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy

Już niebawem Gmina Czeremcha rozpocznie realizację kolejnego projektu. Tym razem będzie to "Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha". W ramach inwestycji zostanie utworzony skwer rekreacyjno-wypoczynkowy.

Z terenu zostaną usunięte zbędne elementy infrastruktury: stare chodniki, ogrodzenie i budynki. Wykarczowane zostaną zbędne drzewa i krzewy. Powstanie równa i bezpieczna nawierzchnia alejek z latarniami, monitoringiem oraz koszami na śmieci. Zostanie zainstalowana mała architektura w postaci ławek, ławostołów, wiat, kopuł żyworosnących oraz miejsce na ognisko. Przy ulicy zostaną wytyczone ogólnodostępne miejsca parkingowe oraz ustawione stojaki  rowerowe. Zostaną umieszczone urządzenia do zabawy: huśtawki, trampolina, piramida wspinaczkowa, drewniane słupki i podesty, a także ogrodzenie zwiększające bezpieczeństwo dzieci. A to wszystko otoczone trawnikami, rabatami oraz kompozycjami z roślin. Plac będzie udostępniony mieszkańcom Czeremchy i turystom. Będzie także wykorzystywany jako dodatkowa baza do zajęć szkolno-przedszkolnych.

Inwestycja będzie finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 694 768,78 zł. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 589 703,46 zł.