Drukuj
Odsłony: 1391

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-04-07 o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.