Drukuj
Odsłony: 2126

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-04-07 o wydaniu postanowienia w sprawie włączenia do akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie dokumentu: Program Ochrony Przyrody Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Bielsk na okres 01.01.2019 – 31.12.2028 wykonany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.