W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI PRZEZ RZĄD OGRANICZENIAMI DO DNIA 25.04.2021 R. CZĘŚCIOWO ZAWIESZAMY DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNĄ GOK CZEREMCHA

  • WYDARZENIA KULTURALNE Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI
  • ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE, FITNESS, JOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP ( Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSÓW, KONCERTÓW ON-LINE , PRÓB )
  • KAWIARENKA, W TYM BILARD, PIŁKARZYKI