Drukuj
Odsłony: 72

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. I pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie w cyklu 5 letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. …