Drukuj
Odsłony: 33

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o numerze 213, obręb Czeremcha, gmina Czeremcha o powierzchni 0,2151 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 17.