Przedmiot konsultacji

  • zapraszamy wszystkie zainteresowany osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czeremcha w na lata 2021-2027".

Termin konsultacji:

  •  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 15 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.

Forma konsultacji