Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacji na terenie miejscowości Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacji na terenie miejscowości Czeremcha”.
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092264/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.8.2021.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/679821d1-3a78-4c88-99e8-7c5293c12e90