Drukuj
Odsłony: 30

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha z dnia 2021-09-07 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie - do dnia 31 grudnia 2021 r.