Dyżur Rachmistrza

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  GMINY  CZEREMCHA, że w dniu 30 WRZEŚNIA /czwartek/  2021 ROKU  w godz. 17.00 - 19.00 W  URZĘDZIE GMINY CZEREMCHA BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻUR RACHMISTRZ SPISOWY.
 

Zaprasza się wszystkich mieszkańców, którzy  nie wzięli udziału w spisie powszechnym do dopełnienia ustawowego obowiązku( ostatni dzień spisu).

                                                  

Wójt Gminy Czeremcha