Drukuj

zniczInformujemy, że w związku z przypadającym w dniu 1 listopada 2021r. Świętem Zmarłych ograniczenie do wjazdu na obszar objęty stanem wyjątkowym nie dotyczy osób, które przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym (dotyczy również cmentarzy).

W powyższym przypadku pisemna zgoda właściwego Komendanta Placówki Straży Granicznej nie jest wymagana, należy jednak wykazać funkcjonariuszowi podczas kontroli drogowej, że udajemy się w celu odwiedzenia grobów.