Drukuj
Odsłony: 85

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.4.2021.ES z dnia 2021-10-29 o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak WOOŚ.4220.505.2021.PL z dnia 28-10-2021 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część I.