Drukuj
Odsłony: 84

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.5.2021.ES z dnia 2021-10-29 o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce nr 54/NZ/2021 z dnia 2021.10.28 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część II.