Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 1.12.2021 r.