Drukuj
Odsłony: 1527

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2021-11-24 o otrzymaniu pisma Marszałka Województwa Podlaskiego znak DOS-II.7030.2.2021 z dnia 19 listopada 2021 r., w którym organ pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.