Drukuj
Odsłony: 83

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.4.2021.ES z dnia 2021-12-02 w sprawie wydania postanowienia dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część I.