Drukuj
Odsłony: 87

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.4.2021.ES z dnia 2021-12-13 o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami przed wydaniem decyzji w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część I.