Mając na uwadze ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa  lubelskiego  w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1803 z późn. zm.) Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące złożenia wniosku o rekompensatę znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/