Drukuj
Odsłony: 2387

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2022-02-16 o otrzymaniu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie znak LU.RZŚ.4360.8.2021.MB z dnia 15 lutego 2022 r. w którym organ odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.