Drukuj
Odsłony: 49

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 2022-03-15 o wystąpieniu do organów opiniujących konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego Czeremcha, zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 1163/3 i 1163/4, położonych w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha