Drukuj
Odsłony: 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 2022-03-24 o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce nr 11/NZ/2022 z dnia 2022.03.23 w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego Czeremcha na działkach o nr ew.: 1163/3 i 1163/4, położonych w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha.