Drukuj
Odsłony: 48

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 2022-03-24 o otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr WOOŚ.4220.119.2022.JC z dnia 23-03-2022 r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego Czeremcha na działkach o nr ew.: 1163/3 i 1163/4, położonych w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha.