Drukuj
Odsłony: 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 04-04-2022 r. dot. wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego Czeremcha o mocy do 2 MW, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1163/3 i 1163/4, położonych w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha.