Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 04.04.2022 r.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 07.04.2022 r.