Drukuj
Odsłony: 733

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 11-04-2022 w sprawie ponownego wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.