ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że dnia 1 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, służącego płatnikom składek do regulowania należności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Aktualny numer rachunku bankowego dla Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku: 03 1010 1049 0109 9513 7700 0012.

Z dniem 1 maja 2022 r. nastąpi zamknięcie dotychczas funkcjonującego numeru rachunku bankowego, przeznaczonego dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wpłaty dokonane do dnia 31 lipca 2022 r.  na zamknięty rachunek bankowy będą automatycznie przeksięgowywane na właściwy rachunek bankowy, natomiast wpłaty dokonane od dnia 1 sierpnia 2022 r. będą zwracane zleceniodawcy.

UWAGA !!! Numer rachunku bankowego dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2022 r., pozostaje bez zmian. 

Niemniej, w dalszej kolejności nastąpi też zmiana numeru rachunku bankowego dla wpłat należności na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

WAŻNE !!! W tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO (identyfikator płatnika składek/osoby ubezpieczonej) lub pełne dane osobowe (imię/imiona i nazwisko, adres, data urodzenia). Brak możliwości identyfikacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona.