Drukuj
Odsłony: 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 27-04-2022 r. w sprawie możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego Czeremcha na działkach o nr ew.: 1163/3 i 1163/4, położonych w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha.