Program #DomBezFormalności

dom70mSzanowni Państwo,

Szanowni Państwo,Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów.Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znacząceułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, ktoma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw.powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planuzagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę możnarozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.

Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzebymieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czysytuacja rodzinna.

Budując #DomBezFormalności, można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zyskać samodzielnośćw decydowaniu. To inwestor decyduje, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kierownika budowy, czyteż zdecyduje się na powierzenie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami.

Decyzja mieszkańców gmin o skorzystaniu z programu #DomBezFormalności przełoży się na chęćzamieszkania na danym terenie, co w dalszej perspektywie oznacza szansę na rozwój gmin, miast,czy przedmieść.

Informacje dla mieszkańców

To właśnie do urzędów gmin i miast mieszkańcy zwracają się z pytaniami o planyzagospodarowania przestrzennego lub wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dlatego zachęcam, aby informowali Państwo o programie #DomBezFormalności i korzyściach,Dlatego zachęcam, aby informowali Państwo o programie #DomBezFormalności i korzyściach,jakie daje wybór tego rozwiązania.Aby usprawnić tę współpracę, przygotowaliśmy stronę internetowąwww.dombezformalnosci.gov.pl, na której wyjaśniamy, na czym polega program, jak z niegoskorzystać krok po kroku, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także inne materiałyedukacyjne.

Materiały do pobrania

Na stronie programu opublikowaliśmy też plakat i ulotkę. Załączamy obydwa projektydo niniejszego pisma. Ulotka zawiera najważniejsze informacje o programie i w prosty sposóbprzedstawia jak krok po kroku skorzystać z uproszczonej procedury budowy domu do 70 m kw.powierzchni zabudowy. Plakat promuje program #DomBezFormalności i zachęca do zapoznania sięz informacjami na stronie internetowej.

Zachęcam Państwa do druku i rozpowszechnienia tych materiałów wśród mieszkańców, a takżedo wywieszenia plakatów w siedzibach urzędów.

Własny dom i miejsce do życia

Mam nadzieję, że materiały pomogą w dotarciu z informacją o programie do mieszkańców gmini miast, a także wskażą im korzyści z korzystania z tej uproszczonej procedury.Nowe rozwiązanie to kolejny duży krok, który przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowejw Polsce. Jestem przekonany, że program #DomBezFormalności wpłynie na rozwój polskich gmini miast. Ale przede wszystkim ‒ że pozwoli ich mieszkańcom realizować marzenia o budowiewłasnego domu.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Uściński