Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kuzawie

prow20

Zadanie pn. ,,Wykonanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kuzawie, gm. Czeremcha” realizowane jest na działce o nr geod. 1672/4 w miejscowości Kuzawa, gm. Czeremcha. Wykonawcą inwestycji jest Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 3.493.200,00 zł brutto.

Zakres prac obejmuje:

  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy;
  • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy;
  • przebudowę osadnika popłuczyn o poj. 15 m3;
  • przebudowę obudów studni głębinowych;
  • budowę i przebudowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
  • wymianę ogrodzenia;
  • wykonanie utwardzeń;
  • przebudowę budynku stacji uzdatniania wody;
  • rozbiórkę instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków w wysokości 1 173 214,14 zł pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

 

DSC 0084 DSC 0081 DSC 0063

DSC 0077 DSC 0074 DSC 0070

DSC 0068