Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

     19 maja 2022 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej” z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu - firmą PPHU Majka Janusz Demiańczuk z siedzibą w Siemiatyczach. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej, termoizolacja ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego, remont dwóch sal lekcyjnych i remont łazienek w budynku szkolnym.

     Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 4 894 274,56 zł brutto. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów całkowitych. Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 19.10.2023 r.

 

DSC 0108 DSC 0113