Obwieszczenie - ustalenie terminu do 31.08.2022

Odsłony: 2489

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 09-06-2022 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.