Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha

Gmina Czeremcha jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”.

Zadanie dofinansowane jest z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska wiejskiego w Czeremsze poprzez jego przebudowę celem stworzenia wysokiej jakości infrastruktury obiektu.

Wykonawcą inwestycji jest Firma MASTER Emil Borys Spółka Jawna z siedzibą w Wysokiem Mazowieckim.

Całkowita wartość projektu: 2.054.100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł.

 27.07.2022r.:

targ1  targ2

08.09.2022r.:

DJI 0215 DJI 0216

DJI 0220 DJI 0223