Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 11.08.2022 r.

Plakat krew sierpień 2022