Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Organizacja wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce"" Znak: GGiOŚ.271.1.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)