Drukuj
Odsłony: 2419

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 26-09-2022 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie i przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.