Ogłoszenie

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz regulacjami prawnymi nakładającymi na organy administracji publicznej obowiązek ograniczenia jej zużycia, Urząd Gminy Czeremcha informuje, że od 1 października 2022 r. (sobota) oświetlenie uliczne na terenie całej gminy będzie wyłączane o godz. 22:30, zaś w godzinach porannych nie będzie włączane.