Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 06.10.2022 r.

Plakat krew październik 061022