Plac zabaw w sołectwie Czeremcha-Wieś

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego zrealizowała zadanie dot. zamontowania urządzeń na placu zabaw w sołectwie Czeremcha-Wieś. Dostawa i zamontowanie urządzeń na gruncie (zestaw, huśtawka ważka i regulamin) nastąpiła w dniu 11.04.2022r.

Celem zadania jest umożliwienie bezpiecznej zabawy dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa oraz integracja społeczna.

Wykonawcą zadania jest Firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z siedzibą w Lublinie.

W ramach zadania sporządzono projekt zagospodarowania działki pod plac zabaw wykonany przez Firmę AP Projekt Andrzej Patejuk z siedzibą w Hajnówce za kwotę 861,00 zł brutto oraz została opracowana mapa do celów projektowych wykonana przez Firmę „Geo-Step” Usługi Geodezyjne i Kartograficzne z Bielska Podlaskiego za kwotę 738,00 zł brutto.

Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego: 20.419,99 zł.

 

placzczw1

plazczw2