Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego wspólnie z sołectwami Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Połowce, Pohulanka, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze zrealizowała zadanie dot. „dostawy fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha” marki Karadag Iveco z liczbą miejsc do siedzenia 20 + 1 (kierowca). Dostawa autobusu nastąpiła w dniu 12.08.2022r.

Celem zadania jest poprawa mobilności mieszkańców poprzez polepszenie warunków dowozu dzieci z pobliskich sołectw do szkoły w Czeremsze oraz przewozu KGW, zespołów muzycznych, seniorów oraz innych grup nieformalnych.

Wykonawcą zadania jest Firma Przedsiębiorstwo Usługowe „Bus Service” Jerzy Jan Biedulewicz z siedzibą w Augustowie.

Całkowita wartość zadania: 355.470,00 zł.

Kwota pokryta z funduszu sołeckiego: 165.761,26 zł.

 

iveco1 1 iveco1 2 iveco1 3