OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEREMCHA

Nazwa aktu i data jego podjęcia

Tytuł dokumentu

Dziennik urzędowy publikujący akt

Powierzchnia terenu objętego planem

Część tekstowa

Część graficzna

Rysunek

GeoTIFF

Legenda

Uchwała Nr XII/80/2000 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych miejscowości i gminy Czeremcha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych miejscowości i Gminy Czeremcha

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 26, poz. 394

306,26 ha

Uchwała

Zał. 1

Zał. 1

Zał. 1 legenda

Zał. 2

Zał. 2

Zał. 2 legenda

Zał. 3

Zał. 3

Zał. 3 legenda

Zał. 4

Zał. 4

Zał. 4 legenda

Zał. 5

Zał. 5

Zał. 5 legenda

Zał. 6a

Zał. 6a

Zał. 6a legenda

Zał. 6b

Zał. 6b

Zał. 6b legenda

Zał. 7a

Zał. 7a

Zał. 7a legenda

Zał. 7b

Zał. 7b

Zał. 7b legenda

Zał. 7c

Zał. 7c

Zał. 7c legenda

Zał. 7d

Zał. 7d

Zał. 7d legenda

Zał. 8 legenda

Zał. 8a

Zał. 8a

Zał. 8a legenda

Zał. 8b

Zał. 8b

Zał. 8b legenda

Zał. 8c

Zał. 8c

Zał. 8c legenda

Zał. 8d

Zał. 8d

Zał. 8d legenda

Zał. 8e

Zał. 8e

Zał. 8e legenda

Zał. 8f

Zał. 8f

Zał. 8f legenda

Zał. 8g

Zał. 8g

Zał. 8g legenda

Zał. 9

Zał. 9

Zał. 9 legenda

Zał. 10

Zał. 10

Zał. 10 legenda

Zał. 11

Zał. 11

Zał. 11 legenda

Uchwała Nr VI/64/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów Czeremchy Osady i Gminy Czeremcha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 105, poz. 1939

391 ha

Uchwała

Zał. 1

Zał. 1

Zał. 1 legenda

Zał. 2

Zał. 2

Zał. 2 legenda

Zał. 3

Zał. 3

Zał. 3 legenda

Zał. 4

Zał. 4

Zał. 4 legenda

Zał. 5

Zał. 5

Zał. 5 legenda

Zał. 6

Zał. 6

Zał. 6 legenda

Zał. 7

Zał. 7

Zał. 7 legenda

Zał. 8

Zał. 8

Zał. 8 legenda

Zał. 9

Zał. 9

Zał. 9 legenda

Zał. 10

Zał. 10

Zał. 10 legenda

Zał. 11

Zał. 11

Zał. 11 legenda

Zał. 12

Zał. 12

Zał. 12 legenda

Zał. 13

Zał. 13

Zał. 13 legenda

Zał. 14

Zał. 14

Zał. 14 legenda

Zał. 15

Zał. 15

Zał. 15 legenda

Zał. 16

Zał. 16

Zał. 16 legenda

Zał. 17

Zał. 17

Zał. 17 legenda

Uchwała Nr X/98/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego międzynarodowego, drogowego Przejścia Granicznego w Połowcach, Gmina Czeremcha, pow. Hajnowski, woj. Podlaski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 69, poz. 1145

19 ha

Uchwała

Zał. 1

Zał. 1

Zał. 1 legenda