Nadanie Lauru Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wójtowi Gminy Czeremcha

Z okazji Święta Niepodległości w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono awanse, medale i wyróżnienia, a także odbyło się ślubowanie przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W trakcie uroczystości gen. bryg. SG Andrzej JAKUBASZEK odznaczył Medalem za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wójta Gminy Czeremcha Pana Jerzego WASILUK, o którego nadanie wnioskował Komendant Placówki SG w Czeremsze ppłk SG Adam JAROSZ.

Pan Jerzy WASILUK po objęciu urzędu Wójta, wspiera placówkę w ramach funduszu wsparcia dla Straży Granicznej, środkami finansowymi przeznaczonymi do zakupu dodatkowego paliwa oraz inne bieżące potrzeby. Z jego inicjatywy zakupiono plecaki medyczne oraz lekkie nosze. W trakcie powstania Centrum Rejestracji Cudzoziemców na terenie przejścia drogowego w Połowcach zakupił z funduszy gminy partię łóżek polowych niezbędnych do zakwaterowania migrantów, z jego inicjatywy przeprowadzono na terenie gminy zbiórkę darów w postaci odzieży, zabawek oraz książek dla zatrzymanych cudzoziemców. Organizował w ramach działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze zajęcia dla dzieci, które przebywały w CRC. Motywował do działania przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców gminy dzięki czemu funkcjonariusze oraz żołnierze otrzymywali wsparcie w postaci żywności czy też odzieży termicznej, która ułatwiała wykonywanie zadań w okresie zimowym.
Prawdziwym jednak sprawdzianem współpracy okazał się okres pandemii koronawirusa oraz kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Pan Jerzy WASILUK od samego początku brał udział w działalności mającej pomóc Straży Granicznej w ochronie granicy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom rejonów nadgranicznych.

1 3 4 wójt1