Wydawanie węgla kamiennego osobom uprawnionym

Energo Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim informuje, iż od 28.11.2022r. rozpoczyna wydawanie węgla kamiennego osobom uprawnionym do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Czeremcha.

W celu sprawnego jego wydawania prosimy osoby uprawnione o zgłaszanie się osobiste z zaświadczeniem wydanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze w celu ustalenia terminu odbioru węgla bądź jego dostawy z transportem Energo.

 

Kontakt:  Energo Spółka z o.o.: tel. 857302818 

GOPS Czeremcha: tel. 856850129