Umowa na przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Czeremcha.

W dniu 15 grudnia 2022r. Gmina Czeremcha podpisała umowę nr 00030-65151-UM1000313/22 z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” obejmująca swoim zakresem ulicę Długą i ulicę Miodową.
Kwota dofinansowania: 2 607 476,00 zł.

0x0 1 0x0  miodowa dluga