Gminny Punkt

konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

 Urząd Gminy Czeremcha

ul. Duboisa 14

tel. 534 298 729

e-mail:  ekolubek.biuro@gmail.com 

 https://czystepowietrze.gov.pl/

Nowe, korzystniejsze warunki dofinansowania w Programie Czyste Powietrze!!!

Slajd do nowych zasad na stronę

 • Wyższe kwoty dotacji:
  • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
  • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
  • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

 • Zwiększenie wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania: 
 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
 • Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.
 • Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie wyznaczonych warunków.
 • Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. 
 • Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o nowych zasadach i pomocy?