Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 9.02.20232 r.

Plakat krew luty 2023