Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 9.02.2023 r.

Plakat krew luty 2023