Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Siemiatyczach.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 2 302 191,00 zł brutto. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR. Kwota dofinansowania wynosi 1 950 200,00 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10.09.2024 r.

 DSC 0364  DSC 0370 DSC 0373   kanalizacja cz