Informacja

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska który znajdował się przy ul. 1-go Maja 87 został przeniesiony do budynku przy ul. Duboisa 12

 

 

GGiOŚ mapka